Välkommen att boka frukostseminarie till din arbetsplats!

Önskar du att personalen på din arbetsplats ska bli piggare, friskare, få mer energi och fokus? Vill ditt företag uppleva att sjukfrånvaron minskar?
Vi visar hur det kan bli möjligt! Genom att sammanföra yoga och en för kroppen optimal kost, kan personalens hälsostatus höjas stort! Personalen blir friskare och sjukfrånvaron minskar, stress hanteras bättre, och besvär i rörelseapparaten minskar m.m.
Genom mitt samarbete med  aYoga , www.ayogakliniken.com och Anette Jonsson är nu detta möjligt. Genom att ta det bästa från båda våra områden kan man uppnå mycket stora hälsoförbättringar hos personalen!
Välkommen att boka ett frukostseminarie till din arbetsplats så visar vi hur detta blir möjligt!
Vi bjuder på en fantastisk frukost, samtidigt som vi presenterar vår verksamhet och våra företagserbjudanden!