Välkommen till LCHFcenter!

Jag som driver verksamheten heter  Marie Gehrke

 

Jag är utbildad fil.mag. i biologi och har mångårig erfarenhet av att utbilda företag och dess personal inom miljö-och naturvetenskap. Härifrån blev det sedan ett naturligt steg att gå vidare  från fokuset på vår yttre miljö till att studera och fördjupa mig i vår inre miljö. När jag hittade LCHF föll alla bitarna på plats, biologiskt och evolutionärt. Genom att äta enligt LCHF har jag fått uppleva en höjd energinivå och en höjd hälsomässig nivå.

 

 

Mitt mål med LCHFcenter är att nå ut till många med kunskap och insikter om kostens betydelse för Din egen hälsa. Jag vill ge Dig egen kunskap om matens betydelse för hälsan, kunskap som du sedan kan använda för att du och Din familj ska kunna få må optimalt bra!

 

Detta gör jag genom att hålla inspirerande föreläsningar och utbildningar!