LCHF står för "LowCarb HighFat" och betyder i praktiken att man äter mat med mindre mängd kolhydrater och större mängd fett.

 

LCHF är ett samlingsnamn för en hälsosam kost och att äta enligt den principen är att äta den näring människan ätit under större delen av sin evolution. Det finns inget däggjur som blir överviktigt, sjukt eller skadad av sin artriktiga föda och vi människor är inget undantag.

 

LCHF har idag blivit allt vanligare i Sverige som ett effektivt sätt att gå ner i vikt utan hunger och för diabetiker att kontrollera sitt blodsocker.

 

Att äta en kost utifrån LCHF-principen innebär att man äter mat som är naturlig och inte innehåller främmande ämnen för kroppen, mat som har en god sammansättning mellan näringsämnena för att gynna en god hormonbalans och hålla vårt belöningssystem i schack.